Ceny Hospodářských novin Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna vyhlašujeme každým rokem již od roku 2009. Prvenství ve výzkumu získává ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře).

Projekt má za cíl podpořit rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru, poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci se snadněji orientovat v produktech a službách, které finanční instituce nabízejí.

V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“. O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů.

Potřebná data jsou shromažďována z webových stránek, sazebníků a výročních zpráv. Nedílnou součástí podkladů pro analýzy jsou také četná mystery testování u všech hodnocených institucí. Při hodnocení se zohledňují také vybrané hospodářské ukazatele, které dokládají ekonomické zdraví jednotlivých bank a pojišťoven.

Ve výzkumu hodnotíme retailové banky, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB, avšak bez stanovené minimální výše depozit (tzn. bank pro privátní klientelu). Do hodnocení zahrnujeme také významné divize bank. Všechny banky musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce a veřejně dostupný sazebník poplatků vedený v české měně.

V kategorii pojišťoven hodnotíme pojišťovny nebo pobočky zahraničních pojišťoven, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB. Hodnocené pojišťovny nabízejí v rámci svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), přičemž nejde o úzce specializované pojišťovny. Pojišťovny musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce s kontakty na obchodní místa sjednávající nabízené typy pojištění (ať už vlastní pobočky či pojišťovací zprostředkovatele).

Seznam hodnocených bank v roce 2023

Air Bank
Banka Creditas
Česká spořitelna
Československá obchodní banka
Fio banka
Komerční banka
MaxBanka
mBank
Moneta Money Bank
Raiffeisenbank
Trinity Bank
UniCredit Bank

Seznam hodnocených pojišťoven v roce 2023

Allianz pojišťovna
BNP Paribas Cardif pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna
ČSOB pojišťovna
Direct pojišťovna
Generali Česká pojišťovna
Halali pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
Komerční pojišťovna
Kooperativa pojišťovna
Maxima pojišťovna
Metlife
NN životní pojišťovna
Pillow pojišťovna
Pojišťovna VZP
Slavia pojišťovna
Simplea pojišťovna
Uniqa pojišťovna

Kategorie projektu

Ocenění je vyhlašováno v celkem osmi kategoriích.

Nejlepší banka
Banky jsou hodnoceny na základě desítek kritérií rozdělených do dvou základních oblastí – kritéria klientského pohledu a kritéria akcionářského pohledu.
Na základě kritérií klientského pohledu jsou hodnoceny náklady na vedení účtu, sankční a mimořádné poplatky, sazby, poskytované produkty, poskytované služby, dostupnost a v neposlední řadě komunikace s klienty.
V kritériích akcionářského pohledu jsou hodnoceny rentabilita, nákladovost, tržní podíl v depozitech a úvěrech, kvalita aktiv a krytí úvěrů.

Nejlepší životní a neživotní pojišťovna
Pojišťovny jsou hodnoceny na základě desítek kritérií rozdělených do dvou základních oblastí – kritéria klientského pohledu a kritéria akcionářského pohledu.
Na základě kritérií klientského pohledu jsou hodnoceny výše pojistného, poskytované produkty a služby, dostupnost a komunikace s klientem.
V kritériích akcionářského pohledu jsou hodnoceny rentabilita, nákladovost, tržní podíl životního a neživotního pojištění, solventnost a investiční riziko či Combined ratio.

Klientsky nejpřívětivější banka
Hodnocení bank na základě kritérií klientského pohledu.

Klientsky nejpřívětivější životní a neživotní pojišťovna
Hodnocení pojišťoven na základě kritérií klientského pohledu.

Veřejnost navíc může hlasovat v kategoriích ESG Počin roku v bankovnictví a ESG Počin roku v pojišťovnictví.