Ceny Hospodářských novin Visa Nejlepší banka 2023 a Visa Nejlepší pojišťovna 2023 letos vyhlašujeme již popatnácté. Prvenství ve výzkumu získá ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře).

Projekt má za cíl podpořit rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru, poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci se snadněji zorientovat v produktech a službách, které finanční instituce nabízejí.

V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“.
O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů.

Potřebná data jsou shromažďována z webových stránek, sazebníků a výročních zpráv. Nedílnou součástí podkladů pro analýzy jsou také četná mystery testování (shopping, calling, mailing) u všech hodnocených institucí. Při hodnocení se zohledňují také vybrané hospodářské ukazatele, které dokládají ekonomické zdraví jednotlivých bank a pojišťoven.

Ve výzkumu hodnotíme retailové banky, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB, avšak bez stanovené minimální výše depozit (tzn. bank pro privátní klientelu). Do hodnocení zahrnujeme také významné divize bank. Všechny banky musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce a veřejně dostupný sazebník poplatků vedený v české měně.

V kategorii pojišťoven hodnotíme pojišťovny nebo pobočky zahraničních pojišťoven, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB. Hodnocené pojišťovny nabízejí v rámci svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), přičemž nejde o úzce specializované pojišťovny. Pojišťovny musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce s kontakty na obchodní místa sjednávající nabízené typy pojištění (ať už vlastní pobočky či pojišťovací zprostředkovatele).

Přesný seznam hodnocených institucí najdete zde.

Ocenění je vyhlašováno v celkem osmi kategoriích:

  • Visa Nejlepší banka 2023, Visa Nejlepší životní pojišťovna 2023 a Visa Nejlepší neživotní pojišťovna 2023 - hlavní kategorie
  • Klientsky nejpřívětivější banka 2023, Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2023 a Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 2023 - v těchto kategoriích jsou vyhodnoceny nejlepší instituce z pohledu klienta.
  • Počin roku v bankovnictví 2023 a Počin roku v pojišťovnictví 2023 - zde hlasuje veřejnost prostřednictvím webových stránek www.nejbanka.cz.