Vyhlášení výsledků výzkumu spojené se slavnostním obědem proběhlo 16. září 2014 v prostorách České národní banky za účasti zástupců bank, pojišťoven, asociací, partnerů a médií.