Vyhlášení výsledků výzkumu spojené se slavnostním obědem proběhlo 10. září 2013 v prostorách České národní banky za účasti zástupců bank, pojišťoven, asociací, partnerů a médií.