Vyhlášení výsledků výzkumu spojené se slavnostním obědem proběhlo 11. září 2012 v prostorách České národní banky za účasti zástupců bank, pojišťoven, asociací, partnerů a médií.