V rámci výzkumu Nejlepší pojišťovna jsme uskutečnili kvalitativní průzkum mezi laickou veřejností na téma Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. 6. června 2012 jsme na pracovním setkání na půdě Hospodářských novin seznámili zástupce pojišťoven se závěry tohoto průzkumu a společně prodiskutovali problematiku webových kalkulátorů a srovnávačů.