V rámci výzkumu Nejlepší banka jsme uskutečnili kvalitativní průzkum mezi laickou veřejností na téma Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků. 16. května 2012 jsme na pracovním setkání na půdě Hospodářských novin seznámili bankéře se závěry tohoto průzkumu a společně prodiskutovali problematiku bankovních sazebníků.