V rámci výzkumu jsme v roce 2011 uspořádali setkání odborníků u kulatého stolu. První kulatý stůl na téma Regulace, inovace a služby v pojišťovnictví se uskutečnil 22. března na půdě Hospodářských novin. Setkání bankéřů nad stejným tématem proběhlo 18. dubna.