Bankovní inovátor je samostatnou kategorií výzkumu Nejlepší banka.

V souvislosti s trendem digitalizace a s ohledem na plánované otevírání API internetového bankovnictví jsme se i my rozhodli pro změnu vnímání této kategorie.

Za inovaci považujeme i nadále uvedení zcela nového produktu nebo služby na trh. Velký důraz by měl být kladen na novinky v oblasti zavádění technologických změn určených koncovým klientům.

Cílem je představit široké veřejnosti zajímavé novinky v nabídce bankovních domů. Inovativnost nominací posuzuje nejprve Advisory Board výzkumu a poté veřejnost sama prostřednictvím online hlasování.  

Nominovat do této kategorie mohou všechny banky a pobočky zahraničních bank, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB. Banky samy bezplatně nominují inovativní produkt, službu nebo technologickou změnu uvedenou na trh v průběhu roku 2020 nebo 2021. V době přihlášení musí být nominovaný počin již zaveden na trhu. Inovativní počin musí být určen pro retailovou klientelu.

Online hlasování veřejnosti proběhne v termínu od 25. května 2021 do 10. června 2021.

Vítěz kategorie bude zvěřejněn spolu s celkovými výsledky výzkumu ve speciální příloze Hospodářských novin, dne 9. listopadu 2021.

Pro dotazy ohledně nominací do kategorie se obraťte, prosím, na nejbanka@economia.cz
___________________________________________________________________________

Za inovaci NEpovažujeme dílčí změny stávajících produktů, změnu názvu, procenta úročení nebo rozšíření prodejní sítě.